Gov. Bonz Dolor

GOVERNOR
BONZ DOLOR

GOVERNOR BONZ DOLOR , PROVINCE OF ORIENTAL MINDORO

Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno. Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.

Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.

Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.

ISANG KILUSAN PARA SA MGA MAMAMAYANG MINDOREÑO

Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno. Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.

ISANG KILUSAN PARA SA MGA MAMAMAYANG MINDOREÑO

Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno. Isang kilusan para sa mga mamamayang Mindoreño sa Oriental Mindoro na sumusuporta  sa mabisa, malinis, at may malasakit na pamumuno.

Copyright © 2021 | Governor Bonz Dolor

Donate Now

Through the FRIENDS OF GOVERNOR BONZ DOLOR

GCASH ACCOUNT:

0988631710

Thank you for helping out!